Cookiewet / EU Privacy wet

De afgelopen weken heeft u er vast over gehoord: sinds 5 juni 2012 is de nieuwe ‘cookiewetgeving’ van kracht. Vanaf die datum dient u, als website-eigenaar, de bezoeker te informeren over het cookiegebruik van deze website en om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de wet, lijkt het ons goed u te informeren.

 

Bescherming of belemmeringHet doel van de nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen, dat internetgebruikers op basis van surf- en klikgedrag, niet zonder expliciete toestemming worden lastig gevallen met reclame. Op zichzelf een nobel doel, echter als we de wet iets verder uitdiepen treffen we onduidelijkheid over de regels aan. Ten aanzien van websites onderscheiden we twee soorten cookies, te weten:

  • technisch noodzakelijke cookies: deze ondersteunen de technische werking van de site en
  • third party cookies: cookies die externe partijen gebruiken voor hun diensten.

De onduidelijkheid is er over deze laatste categorie cookies.


Google Analytics

Een cookie voor het opbouwen van een interesseprofiel vereist expliciete toestemming. Echter volgens de wetgeving valt de cookie die uw statistiek software (zoals bv Google Analytics) gebruikt om het klikgedrag op de site te monitoren ook onder third party. Over dit punt is veel discussie, want statistiek software is bedoeld om uw website beter af te kunnen stemmen op uw bezoekers.

Waarom mag dit dan niet? Doordat de statistiek software ook het internetadres (ip-adres) van de bezoeker opslaat, is dit in strijd met de privacy-wetgeving en daardoor niet toegestaan. Met een simpele aanpassing in de code wordt het ip-adres niet opgeslagen of anoniem gemaakt kunnen worden en zou theoretisch het gebruik van de cookie geschaard kunnen worden onder noodzakelijk. De verwachting is dan ook dat de wetgeving op dit punt wordt aangepast.

Het gevolg voor u is dat indien een bezoeker geen expliciete toestemming geeft voor het gebruik van cookies, de bezoeker niet wordt meegeteld in de webstatistieken van Google Analytics. Zaak is dus om het gebruik van de cookies zo aangenaam en makkelijk mogelijk te houden voor de bezoeker.


Wat u nu kunt doen om aan de cookiewet te voldoen

Voor u is belangrijk wat u nu kunt, of beter gezegd; zou moeten, doen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Onderstaand de stappen die u uit kunt voeren:

  • breng het gebruik van cookies op de eigen website zo volledig mogelijk in kaart (en schrap eventueel wat niet meer nodig is);
  • zorg dat u de gebruiker op uw website om expliciete toestemming vraagt voor het gebruik van cookies en integreer dit zo in uw ontwerp van de site, dat het voor de bezoeker zo aangenaam mogelijk is;
  • beschrijf duidelijk welke gegevens worden vastgelegd en waarom in een privacy reglement;
  • maak dit privacy reglement beschikbaar vanaf elke webpagina van de website;
  • zorg ervoor dat het privacy reglement links bevat naar de services van webanalytics providers zodat bezoekers tracking uit kunnen schakelen. Voor Google Analytics zijn opt-out plugins beschikbaar voor diverse browsers;

U kunt ook de beslisboom van thuiswinkel.org volgen om om tot een goed advies te komen.


Conclusie

Het expliciet vragen om toestemming voor het gebruik van cookies is volgens de wet noodzakelijk. Wel gaat het ten koste van de gebruiksvriendelijkheid van uw website en indien een bezoeker geen expliciete toestemming voor het gebruik van cookies geeft, wordt de bezoeker niet meegeteld in de statistieken van uw website. Door een goed ontwerp kunt u de impact voor de bezoeker zo minimaal mogelijk houden.