Uit een recent onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester is gebleken dat de uitstraling en bruikbaarheid van websites een directe relatie heeft met het resultaat.

Forrester bestudeerde de websites van meer dan 100 bedrijven, en kwam tot de conclusie dat investeren in de website loont. Een goed gebouwde website leverde in een vergelijkbare situatie een tot vijftig procent hogere verkoopopbrengst op.