Avellana Psychosociale zorg

Logo Avellana

Avellana is gericht op psychosociale zorg en heeft bartistiek Design gevraagd de volledige huisstijl te ontwerpen. Uitgangspunt voor het logo diende een boom te zijn.

De kern van het logo is een boom. De boom staat voor de verschillende fasen van het leven en de emotie. In de richting van de klok heeft de boom bloesem, die overgaat in begroeiing met enkele kleine blaadjes en daarna overgaat in volle bloei, waarna het proces zich weer herhaalt. In het hart van de boom bevindt zich een waterdruppel, die symbool staat voor leven, kracht en vitaliteit, en tevens symbool staat voor een dieptepunt die iedereen in het leven in meer of mindere mate tegenkomt. De wortels van de boom, daar waar de kracht vandaan komt, hebben een lichte overlap met de bedrijfsnaam “Avellana”. Dit symboliseert, dat waar de client (tijdelijk) kracht tekort komt, deze kan rekenen op de hulp, ondersteuning, energie en kracht van “Avellana”. Het logo is opgebouwd met 2 aardetinten en 1 modernere groene tint, die zowel een moderne als een klassieke uitstraling kan hebben, afhankelijk van het gebruik en context. De naam “Avellana” is vormgegeven in een modern lettertype. De “tagline” van het logo bevat de huidige dienstverlening en deze is losgekoppeld van het logo. Deze tagline kan aangepast worden per nieuwe bedrijfstak en kan, afhankelijk van het doel, wel of niet onder het logo opgenomen worden (bij plaatsgebrek of bij kleine media is het beter deze niet op te nemen).